3,829,000 VND


Combo gồm:
1. 1 lọ Daily Nutri Men
2. 1 lọ Omega 369 - Organic Flax Oil 1000 mg
3. 1 lọ Detox & Cleanse Colon
4. 4 chai J-GEN Anti-Aging Antioxidant Bottles

Website giới thiệu sản phẩm của Kho Hàng Tổng Dstore, chúng tôi không bán lẻ, vui lòng liên hệ các nhà phân phối mà bạn biết. Cám ơn quý khách.