329,000 VND


Menthol Anti-DanDruff Shampoo - Đánh Bay Gàu, Sảng Khoái Dài Lâu
Dành cho da đầu bị gàu
Thể tích : 265ml / 9 FL.OZ
Công nghệ: Laura Beaumont Pháp
Xuất xứ : Damode