329,000 VND


BEAUTY SHAMPO - Suối Tóc Suôn Bóng Mượt Mà
Dành cho nữ
Thể tích : 650ml
Công nghệ: Laura Beaumont Pháp
Xuất xứ : Damode
Phát hành: 2018